Polityka prywatności

1. Postanowienia wstępne

 

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem: https:// http://slaski.pzn.org.pl 
1.2. Strona internetowa prowadzona jest przez Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski  (zwaną dalej: „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Chorzowie (adres: ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów), identyfikujące się numerami NIP: 6272284517, REGON: 27630234200000, KRS: 0000012847.
1.3. Strona internetowa umożliwia:
1.3.1. Zapoznawanie się z informacjami o działaniach Stowarzyszenia;
1.3.2. Przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Stowarzyszenia.
1.4. Do korzystania ze strony internetowej niezbędne są:
1.4.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu o rozdzielczości minimum 1280×900 pikseli;
1.4.2. Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej lub Opera w wersji 7.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 12.0.0;
1.4.3. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
1.4.4. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
1.5. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać ze strony internetowej.
1.6. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej ze strony internetowej, w tym przez filtry antyspamowe.

 

2. Informacje dostępne na stronie internetowej

 

2.1. Stowarzyszenie dokłada najwyższych starań, aby wszystkie informacje dostępne na stronie internetowej były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne.
2.2. Poszczególne części strony mogą zawierać odnośniki (linki) do stron zewnętrznych. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na stronach zewnętrznych.
2.3. Wszelkie prawa do strony internetowej oraz dostępnych na niej treści należą do Stowarzyszenia i/lub podmiotów współpracujących ze Stowarzyszeniem oraz podlegają ochronie prawnej.

 

3. Przekazywanie darowizn

 

3.1. Przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Stowarzyszenia jest możliwe za pośrednictwem operatora płatności.
5.2. Operatorem płatności jest spółka DotPay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków), identyfikująca się numerami NIP: 6342661860, REGON: 24077025500000, KRS: 0000700791.
3.3. Darowizna może zostać przekazana za pomocą:
3.3.1. Przelewu elektronicznego;
3.3.2. Karty płatniczej;
3.3.3. Przelewu tradycyjnego;
3.3.4. Karty kredytowej lub debetowej.
3.4. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy dostępne na stronie: https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf
3.6. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, a tym samym darowizna przekazana na jego rzecz może zostać uwzględniona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT) w danym roku podatkowy

 

4. Polityka prywatności

 

4.1. Stowarzyszenie z najwyższą starannością chroni wszelkie powierzone mu dane osobowe zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.
4.2. Wszelkie dane osobowe przetwarzane są w zabezpieczonych bazach danych Stowarzyszenia.
4.3. Storna internetowa korzysta z plików tekstowych tzw. cookies (ciasteczka).
4.4. Pliki tekstowe (ciasteczka) są używane w celu:
4.4.1. Ułatwienia korzystania ze strony internetowej;
4.4.2. Generowania i analizowania statystyk;
4.4.3. Dopasowania treści strony do oczekiwań i zainteresowań naszych użytkowników/-czek.
4.5. Poszczególne pliki tekstowe (ciasteczka) mają następujące zastosowanie:

 

Zastosowanie

Opis

Analityka

Wykorzystujemy ciasteczka do zbierania informacji o tym ile osób odwiedza naszą witrynę, skąd do niej trafiają oraz ile czasu poświęcają na zapoznanie się z jej treścią.

Komunikacja

Wykorzystujemy ciasteczka w celu dopasowania zawartości naszej witryny do zainteresowań użytkowników oraz spersonalizowanej komunikacji.

Ułatwienia dostępu

Wykorzystujemy ciasteczka aby ułatwić dostęp do zabezpieczonych obszarów witryny oraz zapobiec nieupoważnionemu korzystaniu z danych logowania.

Reklamy

Wykorzystujemy ciasteczka  do tworzenia bardziej interesujących reklam oraz niewyświetlania reklam użytkownikom niezainteresowanym.

 

4.6. Każdy użytkownik strony internetowej może samodzielnie zarządzać plikami tekstowymi (ciasteczkami), w tym blokować i ograniczać instalowanie plików, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
4.7. Brak blokowania plików tekstowych (ciasteczek) oznacza zgodę na ich użycie.
4.8. W zależności od rodzaju i historii relacji użytkownika/czki ze Stowarzyszeniem zakres gromadzonych i analizowanych danych może obejmować m.in.: imię, nazwisko, dane teleadresowe, informacje o udziale w akcjach Stowarzyszenia oraz udzielonym wsparciu finansowym.

 

5. Postanowienia końcowe

 

5.1. Stowarzyszenie może zmienić Regulamin bez podania przyczyni w każdym czasie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez użytkowników/czki strony internetowej przed wejściem zmian w życie.
5.2. Wszystkie osoby korzystające ze strony internetowej mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika dostępnego na stronie internetowej: http://slaski.pzn.org.pl, a następnie skopiować treść do pliku oraz wydrukować go.