Zarząd Koła

Zarząd wybrany na Walnym Zebraniu członków Koła PZN Świętochłowice w dniu 05.09.2019 na kadencję 2019-2023, ukonstytuował się w dniu 11.09.2019.

W składzie: 

 

  •     Prezes: Bronisław Niemiec

 

  •     Wiceprezes:  

 

  •     Sekretarz: Teresa Woszczyńska
  •     Członek: Regina Skrzypiec
  •     Członek: Jan Kornas