Historia

Założenie Koła Polskiego Związku Niewidomych w Świętochłowicach datujemy na 19 października 1969r, powołane Uchwałą Zarządu Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Niewidomych w Chorzowie.